м.Чернівці, вул. Грушевського, 1 - Email: arr.chernivtsi@gmail.com

1) проведення аналізу соціально-економічної ситуації, проблем розвитку Чернівецької області, подання Чернівецькій обласній раді та Чернівецькій ОДА пропозицій щодо шляхів їх розв’язання;

2) вивчення досвіду інших держав щодо реалізації регіональної політики та підготовка пропозицій щодо використання позитивного досвіду в регіоні;

3) сприяння, у тому числі шляхом організації та проведення консультаційної роботи, у: реалізації суб’єктами регіонального розвитку регіональної стратегії розвитку та виконанні плану заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку;
підвищенні інвестиційної привабливості Чернівецької області, залученні інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку;
створенні умов для інституційного та інфраструктурного розвитку регіону;

4) участь у: проведенні моніторингу стану виконання у регіоні завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку, плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку, програм і проектів регіонального розвитку;
розробленні пропозицій щодо правового регулювання питань регіонального розвитку;

5) інформування громадськості про діяльність агенції, зокрема шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті відповідної інформації та в інший прийнятний спосіб.

Мова »