м.Чернівці, вул. Грушевського, 1 - Email: arr.chernivtsi@gmail.com

Регіональний розвиток Чернівецької області 2019

Регіональний розвиток Чернівецької області зараз набув зовсім іншого значення та форми, ніж, наприклад, 10 років тому. Сучасна методика – це стратегічне планування розвитку всієї області з використанням принципів смарт-спеціалізації. Воно базується на попередньому аналізі потенціалу місцевості, можливих проблемах та перешкодах, а також на можливостях регіону та громади в цілому.

Ця робота не може бути виконана в повній мірі, швидко та кваліфіковано без експертної перевірки та оцінки. Саме для цього була створена наша агенція – досліджувати, проводити глибокий аналіз, запроваджувати необхідні зміни, а найголовніше – інформувати суспільство про всю проведену та заплановану роботу.

Агенція бере до уваги в першу чергу коротко-, середньо – та довгострокові проекті, але останні з них є найбільш перспективними та реальними. Справа в тому, що влада на місцевому рівні часто зустрічається з багатьма перешкодами – зростаюча бідність та безробіття, поганий екологічний стан ґрунтів та водойм, низьке фінансування важливих проектів та елементарна відсутність поваги між людьми та до органів влади, що також негативно впливає на розвиток регіону.

Агенція регіонального розвитку Чернівецької області – це новітній інструмент, який допомагає швидше вирішувати питання та проблеми різної складності. На базі зібраної інформації ми склади невеликий план довгострокового розвитку області, на першому місці якого стоїть саме економічний розвиток. Він має багато напрямків, при реалізації яких ця територія має всі шанси на постійний та сталий розвиток.

Економічний розвиток Чернівецької області

  • Запровадження нової ефективної системи розвитку економіки, зв’язків з громадськістю та території в цілому.
  • Сприяння та підтримка стратегічного планування розвитку області.
  • Створення та покращення економічного середовища для ведення та розширення малого бізнесу та підприємницької діяльності в місцевих громадах.
  • Створення кращих умов для інвестування в регіон.
  • Налагодження партнерських та вигідних умов між бізнесом, владою та громадськістю.
  • Охорона та сприяння збереженню історичної, культурної та природної спадщини області – пам’ятки культури, заповідники, архітектурні споруди тощо.
  • Участь у створенні та подальшому розвитку сучасного громадянського суспільства.

Саме розвиток регіону в економічному напрямку призведе до створення сприятливих умов малому та середньому бізнесу, притік інвестицій та багато іншого. Робота агенції полягає в трьох ключових пунктах – планування розвитку в нормативно-правовій площині, створення технології розвитку та долученя міських громад, моніторинг та оцінка результатів проведеної роботи.

Такий підхід до розвитку території – чудова основа для розвитку туризму. На даний момент ця галузь розвивається досить повільно, потребує більшої уваги влади і громадськості. Але треба підходити до вирішення проблемних питань області комплексно, а не частково.

Мова »